Saraswati Pushpanjali Mantra Lyrics

Saraswati Pushpanjali Mantra Lyrics

Saraswati Pushpanjali Mantra Lyrics सरस्वती पुष्पांजलि मंत्र लिरिक्स नमः भद्रकाल्यै नमो नित्यं सरस्वत्यै नमो नमःवेद-वेदांग-वेदान्त-विद्यास्थानेभ्य एव च एश श चंदना पुष्पा बिलवा पत्रांजलिॐ ओयिंग श्री सरस्वत्यै नमः नमः भद्रकाल्यै नमो नित्यं सरस्वत्यै नमो नमःवेद-वेदांग-वेदान्त-विद्यास्थानेभ्य एव च एश श चंदना पुष्पा बिलवा पत्रांजलिॐ ओयिंग श्री सरस्वत्यै नमः नमः भद्रकाल्यै नमो नित्यं सरस्वत्यै नमो नमःवेद-वेदांग-वेदान्त-विद्यास्थानेभ्य एव च …

Saraswati Pushpanjali Mantra Lyrics Read More »